Προβολή όλων των 8 αποτελεσμάτων

ΣΥΡΙΓΓΕΣ PRUNO 10 cc ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ G21X11/2
Close

ΣΥΡΙΓΓΕΣ PRUNO 10 cc ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ G21X11/2

Πλαστικές σύριγγες ατομικά συσκευασμένες και αποστειρωμένες μιας χρήσης 3 μερών, δηλαδή είναι εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας
ΣΥΡΙΓΓΕΣ PRUNO 2,5 cc ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ G21X11/2
Close

ΣΥΡΙΓΓΕΣ PRUNO 2,5 cc ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ G21X11/2

Πλαστικές σύριγγες ατομικά συσκευασμένες και αποστειρωμένες μιας χρήσης 3 μερών, δηλαδή είναι εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας
ΣΥΡΙΓΓΕΣ PRUNO 2,5 cc ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ G23X1
Close

ΣΥΡΙΓΓΕΣ PRUNO 2,5 cc ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ G23X1

Πλαστικές σύριγγες ατομικά συσκευασμένες και αποστειρωμένες μιας χρήσης 3 μερών, δηλαδή είναι εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας
ΣΥΡΙΓΓΕΣ PRUNO 20 cc ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ G21X11/2
Close

ΣΥΡΙΓΓΕΣ PRUNO 20 cc ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ G21X11/2

Πλαστικές σύριγγες ατομικά συσκευασμένες και αποστειρωμένες μιας χρήσης 3 μερών, δηλαδή είναι εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας
ΣΥΡΙΓΓΕΣ PRUNO 5 cc ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ G21X1.1/2
Close

ΣΥΡΙΓΓΕΣ PRUNO 5 cc ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ G21X1.1/2

Πλαστικές σύριγγες ατομικά συσκευασμένες και αποστειρωμένες μιας χρήσης 3 μερών, δηλαδή είναι εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας
ΣΥΡΙΓΓΕΣ PRUNO 5 cc ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ G22X1.1/2
Close

ΣΥΡΙΓΓΕΣ PRUNO 5 cc ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ G22X1.1/2

Πλαστικές σύριγγες ατομικά συσκευασμένες και αποστειρωμένες μιας χρήσης 3 μερών, δηλαδή είναι εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας
ΣΥΡΙΓΓΕΣ PRUNO 60 cc ΚΑΘΕΤΗΡΑ
Close

ΣΥΡΙΓΓΕΣ PRUNO 60 cc ΚΑΘΕΤΗΡΑ

Πλαστικές σύριγγες ατομικά συσκευασμένες και αποστειρωμένες μιας χρήσης 3 μερών, δηλαδή είναι εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας
ΣΥΡΙΓΓΕΣ PRUNO ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1,0 cc ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ G27
Close

ΣΥΡΙΓΓΕΣ PRUNO ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1,0 cc ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ G27

Πλαστικές σύριγγες ατομικά συσκευασμένες και αποστειρωμένες μιας χρήσης 3 μερών, δηλαδή είναι εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας